Monday, January 7, 2008

The Internal Game

#4

Всички твърдят, че основна движеща сила в живота са парите и властта - надмощието над по-слаби и бедни души. Стремежът за завладяване на територии, скъпоценности и човешки съдби. Желанието за щастлив живот, за професионална реализация и добро материално състояние. Да притежаваме по-хубав дом, по-красиви деца, по-скъп автомобил, по-луксозна яхта, по-любяща съпруга и последен модел мобилен телефон с диаманти Swarovski.

Двигател на живота всъщност е начинът на мислене. Вътрешната борба. Нуждата да сме различни.

Правилно насочената енергия и силната вътрешна игра предполага възможността да се учим, да израстваме, да се развиваме, да откриваме нови хоризонти, да гледаме с широко отворени очи.

Прозрението идва отвътре. От самите нас.

No comments:

Post a Comment